مطالب مرتبط:

تودی خبری: نا امنی‎ها در شرق کشور، حضور و وضعیت داعش

در این بخش برنامه شاهپور بختیار گفتگویی را با ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نماینده گان دربارۀ ناامنی‎ها در شرق کشور، حضور و وضعیت داعش انجام داده است

مطالب اخیر