مطالب مرتبط:

پاکستان، شریک دزد و رفیق قافله

طوریکه می دانید در سال های و قافله طالبان بکمک پاکستان وارد اسپین بولدک قندهار شدند و با شعار تطبیق شریعت و رفع پاتک ها و مبارزه با شر و فساد با الاخره توانستند اکثر مناطق کشور را اشغال کرده و امارت خویش را برپا کنند و پاکستان اولین کشوری بود که آنها را برسمیت شناخت و حمایت خود را از آنها اعلان کرد

مطالب اخیر