مطالب مرتبط:

سرنگونی طیاره بدون سرنشین امریکایی بدست طالبان افغانستان

این طیاره بدون سرنشین در تاریخ نهم ژوئیه در شهر «میوند» ولایت قندهار سرنگون شده و لاشه آن نزد افراد این گروه قرار دارد

مطالب اخیر