مطالب مرتبط:

تا دو سالگی حکومت وحدت ملی یک تصمیمی که به خیر همه باشد می‌گیریم / هیچ‌گاه خلاف نظام ایستادگی نخواهیم کرد

ساخت و ساز ترمینال میدان هوایی، خط آهن، اعمار بیمارستان حوزۀ ابوعلی سینا بلخی، اعمار هوتل ۳ ستاره افزایش دانش آموزان و دانشجویان در مکاتب و دانشگاه‌ها و ساخت و سازی شهری از عمده‌ترین کارهای آقای نور گفته شده است

مطالب اخیر