مطالب مرتبط:

حجم تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان افزایش می‌یابد

مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای آسیا و اقیانوسیه ایران از افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری میان ایران و افغانستان خبر داد و به مهم‌ترین توافقات کشور که پیش از این مد نظر قرار گرفته بود، اشاره کرد

مطالب اخیر