مطالب مرتبط:

کشته شدن بیش از ۵۰ جنگجوی مخالف مسلح

وزارت دفاع ملی افغانستان از تلفات سنگین جنگ‌جویان مخالف مسلح دولت در شماری از بخش‌های کشور خبر می‌دهد

مطالب اخیر