مطالب مرتبط:

بیش از 4 ملیون کودک در سراسر کشور واکسین پولیو خواهند شد

وزارت صحت عامه، اعلام کرد که ملیون کودک زیر سن سال را در ولسوالی‌های مختلف کشور که در معرض خطر شیوع بیماری پولیو قرار دارند، واکسین خواهند کرد

مطالب اخیر