مطالب مرتبط:

افتتاح نمایندگی اتاق تجارت بین الملل در کابل

اتاق تجارت بین الملل از افتتاح نمایندگی خود در کابل به وزارت امور خارجه خبر داده است

مطالب اخیر