مطالب مرتبط:

آیا سقوط مجدد قندوز محتمل است؟

با وجود وعده مسئولان دولتی در جریان سال گذشته، اما یکبار دیگر جنگ در قندوز شدت گرفته و طالبان برای هشتمین روز مقابل نیروهای دولتی مقاومت کرده است

مطالب اخیر