مطالب مرتبط:

آدم‌کشی در اروپا تروریسم است در افغانستان نه!

پیام آفتاب چطور یک مسلمان می‌تواند در اروپا یک تروریست باشد اما در جنوب شرق آسیا فقط یک مهاجم است؟ به این خاطر که در کابل، قاتلان، غربی‌ها را هدف قرار نداده‌اند؟ یا به این دلیل که آن‌ها به مسلمانان حمله کرده‌اند البته از نوع شیعیان؟

مطالب اخیر