مطالب مرتبط:

افغانستان و آرزوی بزرگ دموکراسی / آرش میری‌خانی

پیام آفتاب اکنون تروریسم با این خیال خام که توانسته در خواست‌های مدنی و مسالمت آمیز افغان‌ها را منحرف کند و آنها را به سوی خشونت سوق دهد، روزگار می‌گذراند، غافل از اینکه نهال دموکراسی در افغانستان جوانه زده و نسل جوان این کشور حاضر است حتی با خون خود ریشه‌های آن را سیراب کند

مطالب اخیر