مطالب مرتبط:

اردوغان در حال اجرای کودتایی آرام در ترکیه است

«فتح الله گولن» با رد اتهامات در خصوص سازماندهی کودتای نافرجام ترکیه، رئیس جمهور این کشور را متهم کرد که از این کودتا برای تحمیل یک نظام اقتدارگرا استفاده می کند

مطالب اخیر