مطالب مرتبط:

مراسم فاتحه خوانی و ترحیم شهدای حمله انتحاری در مساجد کابل برگزار شد

مراسم فاتحه خوانی و ترحیم شهدای حمله انتحاری در مساجد کابل برگزار شد

مطالب اخیر