مطالب مرتبط:

تلفات سنگین طالبان و داعش در ولسوالی کوت و اچین ولایت ننگرهار

تلفات سنگین طالبان و داعش در ولسوالی کوت و اچین ولایت ننگرهار

مطالب اخیر