مطالب مرتبط:

مردی با حمله به آسایشگاه معلولان در توکیو نوزده نفر را با چاقو کشت

مردی با حمله به آسایشگاه معلولان در توکیو نوزده نفر را با چاقو کشت

مطالب اخیر