مطالب مرتبط:

خوگیانی: در ننگرهار یک مکانیزم برای تأمین امنیت عملی میشود

سخنگوی والی ننگرهار اظهار می دارد در آن مناطقی که از تصرف گروه داعش خارج می شوند اولین بار یک مکانیزم عملی می شود که امنیت در آنجاها تأمین شود عطا الله خوگیانی شام سه شنبه به رادی

مطالب اخیر