مطالب مرتبط:

نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در هرات گشایش یافت

نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری حوزه غرب افغانستان دیروز در هرات گشایش یافت محراب الدین احمدی سرپرست ریاست زراعت و مالداری هرات می گوید بیش از ۷۰ غرفه از محصولات زراعتی دهقانان ولایات هرات

مطالب اخیر