مطالب مرتبط:

سعیدی: کمیسیون سازی های دولت مسخره است

حکومت شناسایی عاملان حمله اسد را موظف به کمیسیونی ساخته است کاری که بسیاری از مردم افغانستان نسبت به آن باور و اعتماد ندارند

مطالب اخیر