مطالب مرتبط:

نگاهی به ریشه‎های مشکلات افغانستان

مقاله گروه طالبان در دهه شکل گرفت زورگويي جنگ سالاران، جنگ و خون‎ريزي سبب شد که اين گروه مقبوليت مردمي پيدا نموده و در کمترين زمان بخش‎هاي زيادي از خاک افغانستان را در کنترل خود در آورد گروه طالبان در

مطالب اخیر