مطالب مرتبط:

كشته شدن سه پوليس تركيه در انفجار بمب

سه افسر پوليس تركيه در منطقه قزل تپ واقع در استان ماردين اين كشور توسط تروريست هاي «پ ك ك» كشته شدند

مطالب اخیر