مطالب مرتبط:

سوقصد به رییس امور زنان غزنی

شفیق الله ولیزاده معاون اداره مستوفیت غزنی صبح امروز در ساحه موی مبارک شهر غزنی از سوی افراد تفنگدار ناشناس با ضرب گلوله کشته شد و در این حمله شکریه ولی رییس امور زنان جان به سلامت برده است

مطالب اخیر