مطالب مرتبط:

80 هزار جلد کتاب به مدارس افغانستان اهداء شد

به منظور تقویت سطح آموزشی در مدارس افغانستان، بیش‌از هزار جلد کتاب کمک آموزشی به این مدارس اهداء شد

مطالب اخیر