مطالب مرتبط:

خانه‌به‌دوشی نویسنده‌ افغانستانی از ایران تا اروپا

«محمدحسین محمدی» نویسنده‌ افغانستانی مقیم سوئد زبان فارسی را به خاطر سیاست‌های غلط دولتمردان کشورش تهدیدشده می‌داند و معتقد است هنوز سایه‌ سنگین سیاست و مسائل امنیتی باعث مهاجرت نویسندگان از افغانستان می‌شود

مطالب اخیر