مطالب مرتبط:

انتقاد آگاهان از مبارزۀ حکومت در برابر داعش

هزاران سرباز ارتش و پولیس در شرق کشور سرگرم مبارزه با داعش استند، وزارت دفاع ملی داعش را تهدید بزرگ برای افغانستان می داند، اما دیدگاه‌هایی هم وجود دارند که داعش در کشور بزرگ‌نمایی می‌شود، در حالی که طالبان تهدید بزرگی برای نظام دانسته می‌شوند

مطالب اخیر