مطالب مرتبط:

هزاره‌های عزیز و پشتون‌های گرامی

این روزها، نه برای حسابی است و نه برای تو چه کردی و من چه کردم همه می‌دانیم روزهای ماتم و عزا داری است روزهای غمشریکی و شانه ‌شدن به یک‌دیگر است اینکه قادر ځاځی و معلم رویش چه گفته کاملن بحث‌ها منتفی و هرزه است

مطالب اخیر