مطالب مرتبط:

امضای بیانیه مشترک والیان مرزی ایران و افغانستان

با حضور وزیر داخله ایران، والیان مرزی ایران و افغانستان بیانیه مشترک نخستین نشست سران مرزی به امضا طرفین رسید

مطالب اخیر