مطالب مرتبط:

تأکید لوی سارنوالی بر بررسی بی‌طرفانۀ حملۀ روز شنبه …

لوی سارنوالی به روز سه شنبه به مردم اطمینان داد که بررسی‌های کمیسیون حقیقت‌یاب عادلانه، بی‌طرفانه و شفاف انجام خواهند شد

مطالب اخیر