مطالب مرتبط:

از داعیه حق طلبانه جنبش روشنایی دست بر نمی داریم!

به گزارش خبرگزاری جمهور، اسدالله سعادتی عضو حزب وحدت اسلامی به رهبری محمدکریم خلیلی امروز در کنفرانس خبری دلیل کنار رفتن شان را از جنبش روشنایی توضیح داد

مطالب اخیر