مطالب مرتبط:

ده ها تن از مردم نورستان با تغییر نام چوک دهمزنگ به چوک "شهدا" مخالفت کردند

شماری از نورستانیان مقیم کابل در واکنش به نام گذاری چهار راهی دهمزنگ به چهارراهی شهدا از سوی رییس جمهور مخالفت کردند

مطالب اخیر