مطالب مرتبط:

نشست سه جانبۀ کابل: به تعهدات خود متعهد خواهیم بود

وزارت دفاع افغانستان می گوید نشست سه جانبۀ افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع که به روز سه شنبه در کابل برگزار شده بود روی برخی از مشکلات سرحدی گفتگو صورت گرفت و با اتخاذ یک سلسل

مطالب اخیر