مطالب مرتبط:

یادگاری: کار انتخاب هیات جامعۀ مدنی برای شرکت در بروکسل جریان دارد

اتحادیۀ اروپا می گوید تلاش ها برای تعیین هیات نهاد های جامعۀ مدنی برای شرکت درنشست بروکسل ادامه دارد این اتحادیه حضور نمایندگان جامعۀ مدنی را در نشست بروکسل مهم خوانده ونهاد

مطالب اخیر