مطالب مرتبط:

ادعاها در مورد دریافت جمجمۀ موجودات فرازمینی در قطب جنوب

محققان به جمجمه‌های در قطب جنوب دست یافته‌اند که به ادعای بسیاری احتمال می‌رود این جمجمه‌ها مربوط بهالیانس یا موجودات فرا زمینی باشند

مطالب اخیر