مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۶ قرارداد به ارزش ۴۹۰ میلیون افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود قرارداد ۶ پروژه به ارزش مجموعی ۴۹۰ میلیون افغانی را تایید کرد

مطالب اخیر