مطالب مرتبط:

شورای ولایات شرقی با نام جدید چوک دهمزنگ مخالفت کرد

شورای ولایات شرقی افغانستان امروز با این تصمیم حکومت که چوک دهمزنگ را چوک شهدا نام نهاده است، مخالفت کرد اعضای این شورا می گویند، چوک دهمزنگ از پیش بنام عبدالوکیل نورستانی یکی از سپهسالارا

مطالب اخیر