مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۶ پروژه را به ارزش حدود ۴۹۰ میلیون افغانی منظور کرد

تازه ترین اخبار ورزشی افغانستان، حوادث افغانستان، فرهنگی اجتماعی افغانستان، سیاسی و اقتصادی افغانستان، آسیای مرکزی، ایران و سایر مناطق جهان را در اینجا بخوانید

مطالب اخیر