مطالب مرتبط:

استکبارستیزی یکی از ویژگی‌های برجسته امت محمدی است/پیروزی نهایی از آن ملت و دولت سوریه است

دبیر‌کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت امروز ما در برابر خطری قرار داریم که این خطر متوجه همه امت اسلامی است و تنها راهی که امت اسلامی می‌تواند از این خطر رهایی یابد، وحدت امت اسلامی است

مطالب اخیر