مطالب مرتبط:

کدام شرم آورتر است؛ کودک کُشی یا حمایت از آن؟!

به نظر می رسد برای سران سازمان ملل به خصوص جناب سرمنشی آن بهتر آن باشد که بجای آمار برداری از کشته و زخمی شدن کودکان فلان کشور، فکری بحال سیستم منفعل و مستعمره خویش کنند؛ تا بجای آنکه زیر نفوذ و سیطره ۱۵ قدرت برتر شورای امنیت به خصوص امریکا محبوس باشند و بر طبق میل و سلیقه اربابان شرقی و غربی شان تصمیم بگیرند، کمی هم برای ملل و نحلی کار کنند که قرنهاست سنگ خدمت به آنان را به سینه می زنند

مطالب اخیر