مطالب مرتبط:

حمیدی: یافته‌های کمیسیون حقیقت یاب با مردم شریک خواهد شد

رئیس کمیسیون حقیقت یاب رویداد دهمزنگ تعهد می کند که تحقیقات شان عادلانه و همه جانبه خواهد بود فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان و رئیس این کمیسیون روز سه شنبه در یک نشست خبری ضمن این

مطالب اخیر