مطالب مرتبط:

کرکت افغانستان هند را شکست داد

تیم کرکت معلولان افغانستان با از پیش رو برداشتن هند برنده جام بازی های دوستانه آوره شد

مطالب اخیر