مطالب مرتبط:

امضای تفاهمنامه پروژه انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت به بامیان با بانک توسعه آسیایی

تفاهمنامه پروژه لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۳۰۰ میگاوات از دوشی تا بامیان میان شرکت فراهم کننده برق در افغانستان برشنا و بانک توسعه آسیایی امروز با حضور رییس جمهورغنی و اعضای کابینه در ارگ به امضا رسید

مطالب اخیر