مطالب مرتبط:

حکومت از بررسى همه جانبۀ حمله انتحارى در دهمزنگ اطمينان داد

شهرکابل (پژواک، ٥سرطان ٩٥): داکتر عبدالله ميگويد که حکومت مکلف است به خواست هاى مردم رسيدگى نمايد و اگر رسيدگى نشد و ناديده گرفته شد، درآنصورت مردم حق دارند که دست به اقدام مشروع و قانونى بزنند. رييس اجرايى حکومت که امروز درنشست شوراى وزيران صحبت ميکرد، با اشاره به همايش دوم اسد طرفداران جنبش

مطالب اخیر