مطالب مرتبط:

ثبت و راجستر مدارس دینی در بلخ آغاز شده‌است

ریاست حج و اوقاف بلخ ثبت و راجستر مدارس دینی را در این ولایت آغاز کرده است محمود دانشجو رئیس حج و اوقاف بلخ در صحبت با رادیو آزادی هدف از ثبت مدارس دینی را، جلوگیری از ترویج افراطیت و کنترو

مطالب اخیر