مطالب مرتبط:

وزارت دفاع گزارش تازه یونما در افغانستان را بررسی می‌کند

وزارت دفاع افغانستان می گوید گزارش تازه یونما در پیوند به تلفات غیر نظامیان در افغانستان را بررسی می کند در خبرنامه این وزارت که امروز به نشر رسیده آمده است که برای جلوگیری از تلفات غی

مطالب اخیر