مطالب مرتبط:

اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان نمایندگی‌اش را ایجاد می‌کند

قرار است، اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان یک نمایند‌گی ایجاد کند وزارت امور خارجه کشور با پخش خبرنامه‌ای، گفته است که نهاد تجارت بین‌المللی با فرستادن نامه‌ای به این وزارت، از ایجاد نمایند‌گی‌اش در کابل خبر داده است

مطالب اخیر