مطالب مرتبط:

ننګرهار کې د داعش د سوق او ادارې مرکز نېول شوی

افغان پوځ د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش هغه سوق او اداره په کنډواله بدل شوې چې جګړه يې ترې تنظيموله او خپل مخالفين يې په کې محاکمه کول

مطالب اخیر