مطالب مرتبط:

نیروی نرم داعش را بشناسیم

حملات مسموم و کلمات گزنده عبدالقادر زازی، با قلبهای زخمی و پیکرهای دریده شده قربانیان رویداد دهمزنگ و ملت داغدار افغانستان، دقیقا همان کاری را می کند که تیرهای زهرآگین تروریست های خونخوار و حامیان شناخته شده آنها کرد

مطالب اخیر