مطالب مرتبط:

حکومت وحدت ملی هم به مزاق یانکی ها خوش نیامد

درحالی که همه ی آمار و ارقام و شواهد و مستندات بر نامشروع و غیرقانونی بودن تشکیل دولت نصفانصف و سهمیه بندی شده ای موسوم به وحدت ملی با چوکی های زیاد و هزینه های گزاف، دلالت دارند و گواهی می دهند؛ دیگر حتی بنیانگذار این دست نشانده ها هم از این وضعیت به تنگ آمده است

مطالب اخیر