مطالب مرتبط:

پایان گروگان‌گیری در کلیسای فرانسه

به گزارش منابع پولیس فرانسه، دو مرد مسلّح تعدادی را در کلیسایی در منطقۀ نرماندی در شمال فرانسه با به همراه داشتن سلاح سرد به گروگان گرفته‌بودند

مطالب اخیر