مطالب مرتبط:

وزیر کشور ایران: آماده سرمایه‌گذاری مشترک مرزی با افغانستان هستیم

وزیر کشور ایران در نشست استانداران مرزی ایران و افغانستان گفت آمادگی داریم بخصوص در مناطق مرزی با افغانستان سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم، در منطقه مرزی نیروی انسانی از شما سرمایه گذاری از ما باشد

مطالب اخیر