مطالب مرتبط:

غلام حسین ناصری: ایجاد کمیسیون حقیقت یاب خاک بر چشم مردم است

پیام آفتاب «غلام حسین ناصری» عضو شورای ملی در مصاحبه با پایگاه اصلاع رسانی پیام آفتاب گفت «کمیسیون و کمیسیون باز خاک بر چشم مردم است و به جز از وقت تلفی دیگر نتایج مثمر نخواهد داشت»

مطالب اخیر